Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan HAMILTON Associates A.G.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 december 2008 een last onder dwangsom opgelegd aan: HAMILTON Associates A.G. Stampfenbachstrasse 118, Postfach 122, 8035 Zürich, Zwitserland. Telefoonnummer: +41 445 803 713, faxnummer: +41 445 803 714, e-mail: info@hamilton-associate.com.

De last onder dwangsom is opgelegd omdat HAMILTON Associates A.G. niet voldoet aan de informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft HAMILTON Associates A.G. om informatie verzocht omdat het vermoeden bestaat dat deze instelling beleggingsdiensten heeft verleend, dan wel nog steeds verleent dan wel beleggingsactiviteiten heeft verricht, dan wel nog steeds verricht, zonder dat HAMILTON Associates A.G. hier een vergunning voor heeft van de AFM.

HAMILTON Associates A.G. heeft de verzochte informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. Ook zal de verzochte informatie nog steeds aan de toezichthouders van de AFM moeten worden geleverd.

Bij vragen of klachten kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel