Terug

AFM wacht met afschaffen verbod short selling

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft van 16 tot en met 23 februari het voornemen tot wijziging van haar maatregelen inzake short selling geconsulteerd. Uit voorzorg verlengt de AFM haar tijdelijke maatregelen tot uiterlijk 1 juni 2009. In de huidige extreme marktomstandigheden acht de AFM het niet wenselijk haar verbod op short selling direct af te schaffen. De AFM zal echter overgaan tot afschaffing vóór 1 juni zodra de marktomstandigheden dat toelaten.

Veel partijen erkennen het belang van short selling voor de handel en spreken zich uit voor afschaffing van het verbod op short selling. Meerdere partijen wijzen echter op de uitzonderlijke marktomstandigheden en vragen om verlenging van de maatregelen. De AFM consulteerde tevens haar voornemen de meldingsplicht voor significante short posities in stand te houden. De meerderheid van de reacties op de consultatie steunt de verplichting short posities te melden.

De AFM zal marktpartijen niet nogmaals consulteren over de aanpassing van haar tijdelijke maatregelen. Zij blijft de marktomstandigheden intensief volgen. Ook blijft internationale consistentie voor de AFM van groot belang. De AFM weegt het beleid van andere Europese toezichthouders mee in haar beslissing tot het afschaffen van het verbod op short selling.

Daarnaast streeft de AFM naar het vergroten van de transparantie van short posities. Recent hebben de Engelse toezichthouder FSA en de Franse toezichthouder AMF voorstellen gepresenteerd voor permanente maatregelen die de transparantie van short posities vergroten. In CESR-verband blijft de AFM zich inspannen voor internationale convergentie van toekomstige maatregelen die de transparantie van short selling vergroten.

[Verlenging Tijdelijke Regeling Inzake Short Selling & Veelgestelde vragen]

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel