Terug

Overgangsregeling waarschuwing kredietreclames

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM heeft op 9 februari de nieuwe waarschuwing voor kredietreclames geïntroduceerd: “Let op! Geld lenen kost geld”. Invoering van nieuwe regelgeving brengt onvermijdelijk lasten met zich mee. Daarom is bij het opstellen van de nieuwe regelgeving besloten voor bepaalde reclame-uitingen een overgangsregeling op te nemen, om zo disproportionele lasten voor betrokken marktpartijen te voorkomen. Deze regeling is nu definitief vastgesteld door de AFM.

Reclame-uitingen op radio en televisie moeten vanaf 1 april de waarschuwing bevatten. Voor alle overige reclame-uitingen geldt vanaf de bekendmaking van de waarschuwing op 9 februari een overgangstermijn  van drie maanden. Dit betekent dat alle reclame-uitingen na 9 mei altijd de waarschuwing moeten bevatten.

Reclame-uitingen anders dan via radio en tv mogen na 9 mei alleen nog zonder waarschuwing gebruikt worden als de aanbieder kan aantonen dat aanpassing van de reclame-uiting disproportionele lasten met zich meebrengt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om drukwerk met een langere gebruiksperiode. Uiterlijk 1 april 2010 moeten ook deze reclames worden voorzien van de waarschuwing.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland. 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel