Terug

AFM herziet beleid meldingen securities lending en repurchase agreements

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar beleid inzake de meldingsplicht bij securities lending en repurchase agreements herzien. In de Voorlichtingsbrochure voor Aandeelhouders heeft de AFM reeds aangekondigd zich nader te buigen over dit onderwerp. Een consultatie onder marktpartijen heeft nu tot een herziening geleid.

De belangrijkste wijzigingen zijn dat de inlener/ koper niet hoeft te melden, als de inlener/koper de aandelen vóór het einde van de volgende handelsdag doorleent of anderszins de beschikking verliest over de aandelen. Indien de inlenende partij/ koper de aandelen langer in bezit heeft dan het einde van de volgende handelsdag dan moet zij melden op basis van artikel 5:38 juncto 5:45, eerste lid, Wet op het financieel toezicht.

Voorts dienen de overeenkomst van securities lending en repurchase agreements op dezelfde wijze behandeld te worden omdat beide overeenkomsten leiden tot een overdracht van de eigendom. Voor de oorspronkelijk juridisch eigenaar geldt geen nieuwe meldingsplicht (anders dan bij het bereiken, onder- of overschrijden van drempelwaarden) maar op de nieuwe juridisch eigenaar is de meldingsplicht van toepassing indien deze de aandelen langer in bezit heeft dan het einde van de volgende handelsdag.

U kunt de wijziging op de huidige paragraaf 3.5.9 'Uitlenen van aandelen van de Voorlichtingsbrochure voor Aandeelhouders' hiernaast in PDF-formaat downloaden.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel