Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Postbank N.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 6 februari 2009 waarbij de AFM aan Postbank N.V. (thans ING Bank N.V.) een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 6 februari 2009 een bestuurlijke boete van € 30.000,- opgelegd aan Postbank N.V. voor het onvoldoende inwinnen van informatie bij het oversluiten van hypothecaire leningen en het aangaan van overlijdensrisicoverzekeringen. De overtredingen zijn geconstateerd tijdens het marktbrede onderzoek naar hypotheekadviezen dat de AFM in 2007 heeft uitgevoerd. De AFM onderzocht in totaal 48 adviezen van de Postbank.

Postbank heeft in de periode van 1 januari 2007 tot 15 maart 2007 als adviseur bij het oversluiten van hypothecaire leningen en het aangaan van overlijdensrisico-verzekeringen bij veertien van de achtenveertig onderzochte adviezen onvoldoende informatie ingewonnen. Bij een hypotheekadvies moet een adviseur informatie aan de klant vragen over diens financiële positie, kennis, ervaring doelstelling en risicobereidheid. Deze informatie is nodig om een advies te geven dat past bij de specifieke situatie van de klant.

Postbank heeft bij de onderzochte adviezen voor het oversluiten van hypothecaire leningen geen informatie ingewonnen over de kosten van het oversluiten (boeterente) en eventuele  bestaande levensverzekeringen. Bij het afsluiten van overlijdensrisico-verzekeringen is geen informatie ingewonnen over de financiële positie van de langstlevende partner. Deze gegevens zijn relevant om te bepalen of het advies tot oversluiten van de hypotheek en/of het aangaan van de overlijdensrisico-verzekering passend is voor de consument. Hierdoor heeft Postbank geen passende adviezen verstrekt en daarmee artikel 4:23, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) overtreden.

Het volledige besluit is hiernaast te downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel