Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Credit Select B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 21 januari 2009 waarbij de AFM aan Credit Select B.V een boete heeft opgelegd inmiddels (d.d. 25 mei 2009) rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat zij op 21 januari 2009 een bestuurlijke boete van € 6.000 heeft opgelegd aan Credit Select B.V. (CS) wegens onzorgvuldige dienstverlening. De Wet op het financieel toezicht verplicht tot zorgvuldige dienstverlening aan cliënten (artikel 4:23 Wft).

CS is een financiële dienstverlener, die cliënten adviseert over (onder meer) kredieten en kapitaalverzekeringen. De AFM heeft de bestuurlijke boete opgelegd omdat CS in de periode september 2007 tot en met april 2008 met betrekking tot kredieten in onvoldoende mate informatie over de kennis, ervaring, doelstelling en risicobereidheid van haar cliënten heeft ingewonnen. De AFM acht deze informatie relevant voor het advies terzake het afsluiten van een krediet. Uit het onderzoek van de AFM is verder gebleken dat CS met betrekking tot kapitaalverzekeringen in onvoldoende mate informatie over de doelstelling van haar cliënten heeft ingewonnen.

Daarnaast heeft de AFM geconstateerd dat met betrekking tot de kapitaalverzekeringen in vrijwel alle gevallen niet kan worden vastgesteld of het product aansluit bij het door de cliënt ingevulde profiel. In één geval sluit het product daadwerkelijk niet aan bij het door de cliënt ingevulde profiel.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbenden ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De volledige beschikking is hiernaast te downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per gesprek).


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Zij is de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Het streven van de AFM is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel