Terug

AFM verlengt meldingsregeling shortposities

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verlengt de huidige maatregel die beleggers verplicht significante shortposities in Nederlandse financiële instellingen aan de AFM te melden.

De AFM onderkent het belang van short selling voor de handel en een goede werking van de financiële markten. De omstandigheden op de financiële markten vragen echter om waakzaamheid. De AFM vindt een meldingsplicht voor significante short posities daarom nog steeds noodzakelijk. De AFM is voornemens deze maatregel in te trekken zodra de marktomstandigheden dat toelaten.

De AFM streeft daarnaast onveranderd naar permanente, Europese maatregelen die de transparantie van short selling vergroten. In CESR-verband werkt zij daarom aan voorstellen aan de Europese Commissie voor een Europees meldingsregime voor short posities.

U kunt de 'Tijdelijke Regeling Inzake Melding van Short Posities' hiernaast in PDF-formaat downloaden.
 
De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel