Terug

George Möller nieuwe voorzitter Raad van Toezicht AFM

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Minister Bos van Financiën heeft de heer drs. G. Möller per 1 januari 2010 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

George Möller (1947) was van juli 2004 tot september 2009 voorzitter van de Raad van Bestuur (CEO) van Robeco Groep NV in Rotterdam. Eerder was hij onder meer werkzaam bij Euronext en MeesPierson. Möller had zitting in de commissie-Tabaksblat, die een Code Corporate Governance tot stand bracht.

Möller is de opvolger van Adri Baan, die op eigen verzoek terugtreedt uit de Raad van Toezicht. Baan was lid van de raad sinds september 2003 en voorzitter sinds september 2005. Baan treedt terug in verband met het aantal en het gewijzigde karakter van zijn nevenfuncties.

De Raad van Toezicht van de AFM ziet toe op het functioneren van het bestuur van de AFM. De Raad van Toezicht keurt het jaarplan, de begroting en de jaarrekening van de AFM goed, en adviseert de minister van Financiën over benoeming, ontslag en arbeidsvoorwaarden van bestuurders van de AFM. 

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel