Terug

AFM: Let op! Geld lenen kost geld is succes

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Bijna alle Nederlanders kennen, al een half jaar na de introductie, de waarschuwingszin Let op! Geld lenen kost geld. Daarbij geeft 73% van de consumenten aan dat de zin aanzet tot denken over de nadelige gevolgen van lenen.

Dit blijkt uit consumentenonderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Aanbieders van krediet passen de verplichte waarschuwing ook goed toe op radio, televisie en gedrukte media, zo constateert de AFM op basis van een representatieve steekproef. Alleen op internetsites, vooral van kleine bemiddelaars, ontbreekt de waarschuwing vaak of is deze niet conform de regels.

Uit het consumentenonderzoek blijkt dat tweederde (65%) van de consumenten de zin spontaan kan noemen en nog eens 22% er wel van heeft gehoord. In totaal kent dus 87% van de Nederlanders de waarschuwingszin. Bijna driekwart van de consumenten geeft aan dat de zin aanzet tot nadenken over de nadelige gevolgen voordat een lening wordt afgesloten. Zo’n 84% van de consumenten staat (zeer) positief tegenover de waarschuwingszin. Het onderzoek toont ook aan dat ruim 95% van de consumenten de boodschap van het symbool begrijpt.

Op televisie, radio en in de gedrukte media wordt de waarschuwing sinds de invoering goed toegepast. De instellingen die via deze kanalen reclame maken, zijn veelal de grote(re) financiële ondernemingen. Dit blijkt uit een representatieve steekproef van de AFM. Op de websites van financiële ondernemingen wordt de waarschuwing minder goed toegepast. Het gaat hierbij veelal om sites van kleine(re) bemiddelaars. Vier op de vijf onderzochte sites voldeden niet of niet geheel aan de kredietwaarschuwingsregels. Bij 57% van de sites die niet voldeden ontbrak de waarschuwing terwijl deze wel verplicht is. Bij iets minder dan de helft (43%) is de waarschuwing wel opgenomen, maar niet conform de regels. De AFM zal blijven toezien op het juiste gebruik van deze verplichte waarschuwingszin en indien nodig handhavend optreden.

De introductie van de waarschuwing voor kredietreclame is één van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de toenemende schuldenproblematiek tegen te gaan. De waarschuwing moet consumenten bewuster maken van de kosten en risico’s van leningen. Sinds 1 april 2009 is de zin (met symbool) verplicht voor alle reclames over krediet op televisie, radio, internet en in gedrukte media. Uitzonderingen zijn algemene reclames voor hypotheken en reclames waarbij wordt ingegaan op de aankoop van de eigen woning.

Het consumentenonderzoek is uitgevoerd door bureau Gfk Panel Services in opdracht van de AFM. De vragenlijst is door 1038 consumenten ingevuld die in twee groepen te verdelen zijn. Consumenten die recent een hypotheek (358) of een consumptief krediet (229) hebben afgesloten en een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking (451).

Voor de steekproef zijn alle kredietreclame-uitingen in landelijke dagbladen, radio en televisie over een periode van 3 maanden beoordeeld. Daarnaast zijn 151 websites waarop kredietreclame wordt gemaakt, beoordeeld.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel