Terug

AFM: klant moet centraal bij zorgvuldig advies vermogensopbouw

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Zorgvuldig adviseren bij vermogensopbouw is van belang om consumenten op een goede manier te ondersteunen bij het verzorgen van hun financiële welzijn. Financieel adviseurs, banken en beleggingsondernemingen moeten daarom hun klant goed doorgronden, een juiste inschatting maken van het risicoprofiel en de nazorg goed regelen. Dat stelt de AFM in haar leidraad zorgvuldig advies vermogensopbouw die 21 december is gepubliceerd.

Op basis van de bevindingen uit eerdere onderzoeken en het vergelijken daarvan met de uitkomsten van gesprekken met marktpartijen die al zorgvuldig adviseren, heeft de AFM een visie gevormd op zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. Deze visie is vastgelegd in twee rapporten: de leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw voor financieel dienstverleners en voor beleggingsondernemingen.

Consumenten bouwen vermogen op voor onder andere het aflossen van hun hypotheek, aanvullend (pensioen-) inkomen en toekomstige uitgaven, maar ook vanwege de wens om bestaand vermogen te laten groeien. Eén van de doelstellingen van de AFM is het bevorderen van zorgvuldige financiële dienstverlening aan de consument.

De onderzoeken die de AFM de afgelopen jaren heeft uitgevoerd hebben de AFM steeds meer inzicht gegeven in de uitgangspunten die belangrijk zijn als het gaat om zorgvuldig adviseren bij financieel dienstverleners, banken en beleggingsondernemingen.

Die uitgangspunten hebben te maken met:

  1. Een juiste vertaling door de adviseur van het beeld van de klant naar een passende oplossing;
  2. Het vooraf bespreken van de dienstverlening die een financiële onderneming de consument kan bieden;
  3. Het adviseren van producten en diensten in het belang van de consument.

Om het eerste punt te bevorderen, heeft de AFM een standaardindeling van risicoprofielen ontwikkeld, die op dit moment ter consultatie aan de markt is aangeboden.

Het tweede punt sluit aan bij de verschillende uitingen die de AFM al heeft gedaan over provisietransparantie. Ten aanzien van het derde punt wil de AFM bereiken dat consumenten goed inzicht krijgen in de keuze voor het type belegging, bijvoorbeeld actief gemanagede fondsen versus indexfondsen. Een adviseur, bank of beleggingsonderneming zal ook aandacht moeten geven aan transparantie over zijn vergoedingen en de norm voor passende provisie. De AFM gaat op dat laatste punt controleren in 2010.  

De visie van de AFM is bedoeld om richting te geven. De vertaling van de voorbeelden uit de rapporten naar de dagelijkse praktijk moeten financiële ondernemingen zelf maken. De AFM verwacht dus wel dat marktpartijen waarvoor de visie van de AFM relevant is, de rapporten zullen lezen en hun eigen advisering daaraan toetsen. Mogelijk zal de AFM de komende jaren de twee rapporten, waar nodig, op onderdelen verder uitwerken. Dit zal in ieder geval op korte termijn plaatsvinden met betrekking tot de resultaten van de consultatie over een standaardindeling van risicoprofielen.  

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel