Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Mutlu Finance voor bemiddelen zonder vergunning

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 25 november 2009 waarbij de AFM aan Mutlu Finance een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 25 november 2009 een bestuurlijke boete van 6.000 euro opgelegd aan Mutlu Finance. De boete is opgelegd omdat Mutlu Finance in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008 als tussenpersoon heeft bemiddeld in overeenkomsten voor hypothecair krediet en levensverzekeringen tussen cliënten en aanbieders, zonder te beschikken over de daartoe vereiste vergunning. Voor het bemiddelen in hypothecair krediet en levensverzekeringen is een vergunning van de AFM vereist op grond van artikel 2:80 van de Wet op het financieel toezicht. De boete is gematigd van 96.000 euro tot 6.000 euro.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in Pdf-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel