Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Kristal Advies

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 1 december 2009 waarbij de AFM aan Kristal Advies een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 1 december 2009 een bestuurlijke boete opgelegd van € 24.000,- aan Kristal Advies. De boete is opgelegd omdat Kristal Advies heeft nagelaten de AFM in te lichten toen, onder andere de politie, haar had gewezen op mogelijke vervalsingen in meerdere klantdossiers die een onderbemiddelaar bij Kristal heeft aangebracht. Op dat moment werd Kristal Advies duidelijk dat deze mogelijke vervalsingen het werk zijn geweest van de betreffende onderbemiddelaar.

Artikel 29, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) verplicht financiële dienstverleners om de AFM onverwijld te informeren omtrent gedragingen of gebeurtenissen die een ernstig gevaar vormen voor de integere uitoefening van het bedrijf van de financiële onderneming (incidenten). Genoemde vervalsingen getuigen van een handelwijze die een ernstig gevaar vormt voor de integere bedrijfsuitoefening door Kristal Advies. Kristal Advies had hiervan onverwijld melding dienen te doen bij de AFM.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).
 
De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel