Terug

AFM legt twee bestuurlijke boetes op aan AFAB Financiële Diensten Holding N.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 29 oktober 2009 twee bestuurlijke boetes van ieder €1.000,= opgelegd aan Afab. De AFM legt de bestuurlijke boetes op aan Afab als vergunninghouder in verband met overtredingen door Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. (HDV), een bij Afab aangesloten onderneming. De AFM heeft onderzoek gedaan naar kredieten verstrekt door HDV in de periode van 1 juli tot 5 december 2008. Uit dit onderzoek is gebleken dat HDV onvoldoende informatie inwon over de financiële positie van de consument en de wel ingewonnen informatie onvoldoende gebruikte bij haar beoordeling of verstrekking van consumptief krediet, in verband met het voorkomen van overkreditering, verantwoord was. Ook zijn, met het oog op overkreditering, onverantwoorde kredieten verstrekt.

Hiermee heeft HDV artikel 4:34, eerste en artikel 4:34 tweede lid van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. Deze artikelen verplichten een aanbieder van consumptief krediet om ter voorkoming van overkreditering in het belang van de consument informatie in te winnen over diens financiёle positie en te beoordelen of het aangaan van de overeenkomst verantwoord is. Indien, met het oog op het voorkomen van overkreditering, het aangaan van de kredietovereenkomst onverantwoord is dient de aanbieder geen kredietovereenkomst aan te gaan.

HDV heeft bij 9 van de 26 onderzochte dossiers onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie van de consument en de wel ingewonnen informatie onvoldoende gebruikt bij haar beoordeling of verstrekking van consumptief krediet, met het oog op het voorkomen van overkreditering van de consument, verantwoord was. HDV heeft voorts in de 9 dossiers consumptieve kredieten verstrekt aan de consument die, met het oog op overkreditering, onverantwoord zijn.

De AFM heeft op 29 oktober 2009 in totaal drie bestuurlijke boetes opgelegd aan Afab in het kader van het onderzoek ‘Verantwoorde consumptieve kredietverstrekking’. Eén van deze drie boetes is kort na de bekendmaking aan Afab al gepubliceerd (6 november 2009). Inmiddels is tegen geen van de drie boetes bezwaar of beroep meer mogelijk. Daarom worden nu de twee andere boetes ook gepubliceerd. De boetes voor de overtredingen door HDV zijn opgelegd op basis van het Besluit boetes Wft. Dit besluit is van toepassing op overtredingen die hebben plaatsgevonden of zijn aangevangen voor 1 augustus 2009. De boetehoogte voor de overtredingen door HDV is in het Besluit boetes Wft gefixeerd op € 1.000 per boete.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel