Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan Top Real Investments B.V. (TRE I)

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 27 juli 2009 een last onder dwangsom opgelegd aan Top Real Investments B.V. (TRE I).

Inmiddels heeft TRE I voldaan aan de last.

Om te voldoen aan de last moest TRE I haar obligatiehouders, voor zover het consumenten betreft in de zin van het Burgerlijk Wetboek, de volgende essentiële informatie verstrekken en deze informatie publiceren op haar website:

Inzicht in:

  • de schulden en eigen vermogen van TRE I;
  • de deelneming in de Turkse entiteit, die TRE I aanduidt als TRE-Turkije, aan wie TRE I € 9.316.225, - heeft verstrekt;
  • het aantal villa’s dat door TRE I verkocht is en de totale opbrengst daarvan;
  • het aantal villa’s dat TRE I nog moet verkopen;
  • de stand van de derdenrekening waarop, ter zekerheid voor de obligatiehouders, 25% van de verkoopopbrengst van de villa’s zou worden gestort;
  • de gestelde zekerheden die de Stichting Garantiegelden TRE beheert ten behoeve van de obligatiehouders en over de juridische positie van de Stichting Garantiegelden TRE ten opzichte van de investeringen en de obligatiehouders.
De AFM acht deze informatie voor de obligatiehouders van belang zodat zij een besluit kunnen nemen over het uitoefenen van hun contractuele rechten als obligatiehouders en een besluit over het door TRE I te ontwikkelen herstructureringsplan. Door het niet verstrekken van deze informatie verricht TRE I een handelspraktijk die oneerlijk is, als bedoeld in artikel 6:193b en 6:193d van het Burgerlijk Wetboek. Met deze informatie kunnen de obligatiehouders zich een oordeel vormen over de financiële en juridische positie van TRE I en daarmee over de oorzaken van het liquiditeitstekort en het staken van de rentebetalingen.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel