Terug

Mededeling AFM over voorstellen hypotheeknormen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM heeft dinsdag op de persconferentie over het jaarverslag 2008 aangekondigd dat ze de regels voor hypotheekverstrekking wil aanscherpen. Dit acht de AFM nodig om te voorkomen dat consumenten in de problemen komen vanwege te hoge hypotheeklasten en het risico lopen op te hoge restschulden bij de (gedwongen) verkoop van de woning. De regels zullen onder andere aangescherpt worden met betrekking tot de inkomensnorm en de tophypotheek.

Hoofdlijnen voorstellen
De hoofdlijnen van de voorstellen van de AFM zijn als volgt: de AFM wil het aantal gevallen beperken waarin hypotheekverstrekkers leningen geven die hoger zijn dan de norm (die in de regel 4,5 tot 5 keer het jaarinkomen is). Tot op heden houdt de AFM toezicht op basis van de zogeheten GHF-norm die de hypotheekverstrekkers zelf hebben opgesteld. Hypotheekverstrekkers kunnen nu bij specifieke omstandigheden de GHF-norm overschrijden. Dat gebeurt naar de mening van de AFM in veel te ruime mate. Daarom wil de AFM de uitzonderingsmogelijkheden aanscherpen.

De AFM vindt daarnaast dat de maximale hypotheek niet alleen gekoppeld moet worden aan het inkomen maar ook aan de waarde van het huis. Een hypotheek zou niet hoger mogen zijn dan de aankoopwaarde van de woning. Dit moet voorkomen dat consumenten met hoge restschulden blijven zitten bij vervroegde verkoop van de woning, bijvoorbeeld als de hypotheek niet meer kan worden betaald door echtscheiding of werkloosheid.

Consultatie
De AFM zal in mei duidelijk maken hoe deze aanscherping vorm zal krijgen binnen de bestaande wettelijke kaders. Alle betrokken partijen zullen, zoals gebruikelijk bij beleidswijzigingen, in een consultatie van deze regels de mogelijkheid krijgen om hierop te reageren. De aanscherping van de regels krijgt vorm in nauw overleg met het ministerie van Financiën en de sector.

De AFM is zich er van bewust dat de huidige economische situatie de noodzaak van deze aanscherping onderstreept, maar eveneens vraagt om een zorgvuldige invoering van deze regels.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel