Terug

Provisies tussenpersonen per 1 april openbaar

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Adviseurs en bemiddelaars van hypotheken, levensverzekeringen, beleggingsverzekeringen en andere complexe financiële producten moeten vanaf 1 april transparant zijn over hun provisies. Iedere consument die advies inwint bij een tussenpersoon krijgt inzage in de totale beloning die banken en verzekeraars betalen als de bemiddelaar een product adviseert.

Adviseurs en bemiddelaars die werken op provisiebasis worden betaald door de aanbieders (banken en verzekeraars) van de producten die ze verkopen. Consumenten die van deze tussenpersonen advies krijgen, betalen niet rechtstreeks voor dit advies. De kosten van onder meer de beloning van de adviseur zijn verwerkt in de prijs van de financiële producten die een consument aanschaft.

De regels over de transparantie van provisies zijn formeel per 1 januari 2009 van kracht geworden. Tot 1 april gold een overgangsregeling waarbij betrokken tussenpersonen al duidelijk moesten maken wat hun beloning was, maar de AFM coulant zou zijn als dat door omstandigheden niet mogelijk was, bijvoorbeeld omdat de beloningsafspraken met de aanbieder nog niet bekend waren.

De AFM zal na 1 april controleren of tussenpersonen daadwerkelijk hun klanten vertellen hoe hoog de provisie is.

Banken en verzekeraars hoeven niet transparant te zijn over de beloning die hun eigen adviseurs krijgen. Wel zijn ze verplicht hun klanten te informeren dat er kosten aan het advies zijn verbonden. Ook zullen aanbieders ook transparant moeten zijn over de hoogte van de kosten van het product.

Passende provisie

De transparantie over provisies maakt onderdeel uit van een reeks van veranderingen in de beloning van tussenpersonen. Naast het bekendmaken van deze beloning, zijn er ook nieuwe eisen gesteld aan de hoogte van de provisie en waarvoor deze mag worden betaald en ontvangen.

De zogeheten eisen voor passende provisie (inducementnorm) schrijven voor dat er geen provisies mogen worden betaald, tenzij de beloning de kwaliteit van de dienst ten goede komt en niet ten koste gaat van het belang van de klant. Hier vloeit onder meer uit voort dat er geen provisies mogen worden betaald, tenzij hier daadwerkelijk werkzaamheden voor worden verricht. Verder is het verboden om bonussen te betalen aan tussenpersonen voor het behalen van een bepaalde omzet. 

De AFM werkt aan een leidraad die moet helpen bij het bepalen of provisies passend zijn en dus mogen worden toegekend en ontvangen. Die zal in het tweede kwartaal worden gepubliceerd ter consultatie.

Harmonisatie

De nieuwe regels over provisies van adviseurs vloeien voort uit de harmonisatie van provisieregels die het ministerie van Financiën in samenspraak met de betrokken marktpartijen doorvoert. Hieronder vallen naast de provisietransparantie en de eisen voor passende provisie ook regels over de verhouding tussen afsluit- en doorlopende provisie, terugbetaling van provisie bij vervroegde beëindiging van een financieel product en plannen voor een verdere terugdringing van bonussen.

Tevens zal in 2009 een dienstverleningsdocument verplicht worden gesteld, dat klanten van tussenpersonen duidelijk moet maken welke diensten ze krijgen en op welke wijze de adviseurs en bemiddelaars beloond worden.

Nadere informatie

De AFM hecht er aan alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren over nieuwe regels en eisen.

Op de website van de AFM (www.afm.nl) kunnen aanbieders, bemiddelaars en adviseurs nadere informatie vinden over de nieuwe regels via http://www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx?FolderId=2504

Consumenten met vragen over beloningen van tussenpersonen, kunnen eveneens terecht op www.afm.nl via http://consument.afm.nl/consumenten/aanpak/faq/provisie.aspx

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel