Terug

AFM legt boete op aan hypotheekadviseur Topdon B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 3 april 2009 waarbij de AFM aan Topdon B.V. een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) heeft op 3 april 2009 een bestuurlijke boete van € 6.000 opgelegd aan Topdon B.V. (“Topdon”) voor het onvoldoende inwinnen van informatie bij het adviseren over hypothecaire leningen en overlijdensrisicoverzekeringen. De overtredingen zijn geconstateerd tijdens het marktbrede onderzoek naar hypotheekadviezen dat de AFM in 2007 heeft uitgevoerd.

Bij een hypotheekadvies moet een adviseur informatie aan de klant vragen over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstelling en risicobereidheid. Deze informatie is nodig om een advies te geven dat past bij de specifieke situatie van de klant.

De AFM onderzocht in totaal zeventien adviezen van Topdon. In negen adviezen, over de periode van januari 2007 tot oktober 2007, zijn in totaal veertien overtredingen geconstateerd. Topdon heeft bij de onderzochte adviezen over hypothecaire leningen in acht gevallen onvoldoende informatie ingewonnen over de risicobereidheid bij het op te bouwen doelvermogen. Een advies is niet gebaseerd op de doelstelling bij het op te bouwen doelvermogen. Een advies is niet gebaseerd op de geuite risicobereidheid. Bij vier adviezen over overlijdensrisicoverzekeringen is onvoldoende informatie ingewonnen over de gewenste risicodekking bij overlijden.

Door onvoldoende gegevens in te winnen dan wel haar advies hierop niet te baseren heeft Topdon geen passende adviezen verstrekt en daarmee artikel 4:23, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) overtreden.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut) of vanuit het buitenland +31 20 797 3715.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.


De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel