Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Van Kuringe Holding B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 3 april 2009 waarbij de AFM aan Van Kuringe Holding B.V. een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 3 april 2009 een bestuurlijke boete van 24.000,- euro opgelegd aan Van Kuringe Holding B.V. voor het niet onverwijld aan de AFM melden van incidenten. Incidenten zijn gedragingen of gebeurtenissen die een ernstig gevaar vormen voor de integere uitoefening van het bedrijf van Van Kuringe.

Op grond van artikel 29, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen dient de AFM onverwijld door de financiëledienstverlener op de hoogte te worden gesteld indien zich in het bedrijf incidenten voordoen omdat zij naar hun aard een bedreiging vormen voor de integriteit van de financiële markten.   

Van Kuringe heeft verzuimd te melden dat zij heeft samengewerkt met een persoon die werd verdacht van fraude met bij Van Kuringe aangevraagde hypotheken. Ook heeft van Kuringe verzuimd te melden dat één van haar medewerkers door de politie is verhoord met betrekking tot het opmaken van valse facturen (als verdachte) en witwassen. Als laatste heeft Van Kuringe niet gemeld dat één van haar cliënten van witwassen wordt verdacht in verband met het verrichten van transacties via Van Kuringe. De bedoelde incidenten hebben plaatsgevonden gedurende de periode van 29 maart 2007 tot en met 25 januari 2008. 

Overigens is het de AFM niet gebleken dat Van Kuringe zich zelf schuldig heeft gemaakt aan witwassen en fraude met hypotheken. 

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut) of vanuit het buitenland +31 20 797 3715.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel