Terug

AFM legt KopVos & Partners B.V. boete op voor niet voldoen aan meldingsplicht

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 18 september 2007 een bestuurlijke boete opgelegd van 21.781 euro aan KopVos & Partners B.V., Nieuwe Markt 65E, 4700 AC te Roosendaal, voor het niet melden van een redelijk vermoeden van gebruik van voorwetenschap door één van haar cliënten in 2006.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Marktmisbruik moet een effecteninstelling onverwijld een melding doen bij de AFM als zij een redelijk vermoeden heeft dat een transactie of een opdracht tot een transactie waarover zij in of vanuit Nederland bemiddelde in strijd was met het verbod om transacties te verrichten met gebruikmaking van voorwetenschap en het verbod van marktmanipulatie. Ten tijde van het voorval was dit verplicht op grond van artikel 47c van de Wet toezicht effectenverkeer 1995. De meldingsplicht is nu opgenomen in artikel 5:62 van de Wet op het financieel toezicht.

In 2006 heeft KopVos van één van haar cliënten een opdracht tot aankoop van aandelen ontvangen. Op basis van de omvang van het door de cliënt aan KopVos toevertrouwde vermogen stelt de AFM vast dat de betreffende cliënt op dat moment de grootste cliënt was van KopVos.

De AFM heeft geconstateerd dat de cliënt in 2006 op eigen initiatief opdracht gaf tot een substantiële transactie in aandelen van een uitgevende instelling: de voor de cliënt aangekochte aandelen vertegenwoordigden 12,5 procent van de totale omzet in het aandeel van die dag. De dag na de transactie verscheen vóórbeurs een persbericht over een voorgenomen openbaar bod op de betreffende uitgevende instelling. Kort na de publicatie van dit bericht over het openbaar bod heeft de cliënt - gelet op een schriftelijke verklaring van KopVos - ‘duidelijk verschrikt’ telefonisch contact opgenomen met KopVos. Tijdens dit gesprek zijn zowel de aankoop van de aandelen een dag eerder als het openbaar bod ter sprake gekomen.

Op basis van deze feiten en omstandigheden is de AFM van mening dat KopVos een redelijk vermoeden had moeten hebben van handel met gebruik van voorwetenschap. De AFM is van oordeel dat KopVos door deze transactie niet te melden de zogenaamde ‘meldingsplicht’ heeft geschonden.

De AFM hecht grote waarde aan de meldingen van beleggingsondernemingen van een redelijk vermoeden van handel met gebruik van voorwetenschap of marktmanipulatie. Deze meldingsplicht heeft namelijk niet alleen een preventief karakter. De meldingen ondersteunen de AFM ook in haar toezicht op marktmisbruik.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel