Terug

Boete aan Stroink-Volkers Groep definitief

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 23 juni 2008 tot oplegging van een boete aan Stroink-Volkers Groep B.V. van € 6.000 rechtens onaantastbaar is geworden. Nu geen bezwaar of beroep meer mogelijk is tegen het besluit, is de boete definitief geworden.

De AFM legde de boete op omdat Stroink-Volkers Groep B.V. in de periode van 3 januari 2007 tot en met 1 mei 2007 bij de advisering van drie verschillende cliënten onvoldoende rekening heeft gehouden met over de cliënten ingewonnen informatie. De adviezen waren naar het oordeel van de AFM niet passend. Binnen de genoemde periode heeft de AFM zes adviezen onderzocht.

Op 1 juli 2008 is het boetebesluit conform artikel 1:97 Wft via een persbericht openbaar gemaakt. De tekst van dit besluit is op de website van de AFM geplaatst. Voor de volledige tekst verwijst de AFM naar het eerder op de website geplaatste besluit. Zie hiervoor de link onder "Zie ook" aan de rechterkant van deze pagina.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel