Terug

AFM legt boete op aan Stroink-Volkers Groep

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 23 juni 2008 een bestuurlijke boete van € 6.000,- opgelegd aan Stroink-Volkers Groep B.V..

De door Stroink-Volkers opgegeven feitelijk leidinggevenden met betrekking tot levensverzekeringen beschikten in de periode van 1 januari 2007 tot en met 9 mei 2007 niet over de wettelijk vereiste diploma’s. Ten aanzien van levensverzekeringen beschikte Stroink-Volkers Groep B.V. in de betreffende periode zodoende niet over een zodanig aantal feitelijk leidinggevenden met voldoende vakbekwaamheid, dat de kwaliteit van de financiële diensten aan de cliënt kon worden gewaarborgd. Naar het oordeel van de AFM heeft Stroink-Volkers daarmee artikel 4:9, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht overtreden.

Financiële dienstverleners zijn wettelijk verplicht zorg te dragen voor de vakbekwaamheid van medewerkers die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan cliënten. In elk geval moeten voldoende feitelijke leidinggevenden over de vereiste vakbekwaamheid beschikken, om zo de kwaliteit van de financiële diensten te waarborgen. Controle door de AFM op het bezit van de vereiste diploma’s is erop gericht om de kwaliteit van de financiële dienstverlening aan consumenten te bevorderen. Het bezit van de vereiste diploma’s is een wettelijke voorwaarde voor zowel het verkrijgen als het behouden van een vergunning van de AFM voor de desbetreffende activiteit.

Het volledige besluit is op deze pagina in PDF-formaat te downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel