Terug

AFM heeft bestuurlijke boetes opgelegd aan Wijs & van Oostveen B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt op grond van artikel 33m, eerste lid, Wet toezicht beleggingsinstellingen 2005, bekend dat zij op 23 september 2007 drie bestuurlijke boetes heeft opgelegd aan Wijs & van Oostveen B.V., Herengracht 491, 1017 BT te Amsterdam.

De boetes zijn opgelegd aan Wijs & van Oostveen in haar hoedanigheid van beheerder van het Pyramidefonds. De boetes bedragen EUR 32.670 in totaal en zijn opgelegd voor het niet handelen in het belang van de deelnemers van het Pyramidefonds. Hiermee heeft Wijs & van Oostveen artikel 26 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 overtreden.

De opgelegde boetes betreffen de volgende gedragingen:

  1. Wijs & van Oostveen had bij haar keuze voor een uitvoerende broker geen 'best execution' toegepast.
  2. Wijs & van Oostveen bracht bij het fonds transactiekosten in rekening die niet marktconform waren.
  3. Wijs & van Oostveen had de toe- en uittredingsvergoedingen die de toe- en uittredende participanten haar betaalden ten goede gebracht aan zichzelf. Tegelijkertijd werden de transactiekosten in verband met toe- en uittreden toegerekend aan het fonds.

Het Pyramidefonds is een open-end beleggingsfonds, waarvan Wijs & van Oostveen het beheer voert. Per 31 december 2007 bedroeg het fondsvermogen ruim EUR 90 mln. De jaarlijkse opbrengsten van Wijs & van Oostveen uit het Pyramidefonds, in de vorm van beheerfee en retourprovisies, bedragen circa EUR 2 mln.

Bij de beslissing om over te gaan tot publicatie van deze boetes, heeft de AFM onder meer het volgende meegewogen. Door deze publicatie wordt benadrukt dat hanteren van marktconforme tarieven en ‘best execution’ verplicht is, in het kader van het handelen in het belang van de klant. Daarnaast maakt deze publicatie zichtbaar dat de AFM deze normen handhaaft, indien nodig. Tot slot heeft de AFM meegewogen dat Wijs & van Oostveen is overgegaan tot financiële compensatie ter waarde van circa EUR 380.000. Deze compensatie komt ten goede aan het fonds en aan ‘uitgestapte’ deelnemers van het fonds. De compensatie vindt plaats met terugwerkende kracht tot 1 september 2005.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel