Terug

AFM vraagt aandacht voor beschikbare premieregeling

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft na overleg met het Verbond van Verzekeraars en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een deel van de Nederlandse pensioenverzekeraars opgeroepen extra aandacht te besteden aan de belangen van pensioendeelnemers met een beschikbare premieregeling. Zij moeten in het licht van de omstandigheden op de financiële markten extra alert zijn bij het vormgeven van hun zorgplicht (artikel 52 van de Pensioenwet (Pw)).

Er zijn in Nederland honderdduizenden deelnemers aan een pensioenregeling met een zogenaamde beschikbare premieregeling. Deelnemers aan die regelingen maken zelf beleggingskeuzes voor hun pensioen. Door de kredietcrisis en de sterk gedaalde beurskoersen is de waarde van hun pensioenbelegging ook gedaald. Deze waardedaling is minder erg naarmate de deelnemer meer voor de lange termijn kan beleggen.

De pensioenwetgeving schrijft echter voor dat de uitvoerder van deze soort pensioenregelingen uiterlijk 1 januari 2009 de belegging van die deelnemers moet hebben omgezet in een beleggingsplan. Dit voorschrift vloeit voort uit de zorgplicht. Het spreiden van risico’s en het afbouwen van met name koersrisico’s van aandelen naarmate de pensioendatum nadert maken deel uit van zo’n beleggingsplan. De bedoeling hiervan is dat de portefeuille op pensioendatum zo veilig mogelijk is samengesteld.

De AFM heeft in een brief aan verzekeraars aandacht gevraagd voor de omstandigheden waarin deelnemers aan dit type pensioenregeling verkeren. Als de verzekeraar hun bestaande belegging (gedeeltelijk) zou verkopen zou de deelnemer (gedeeltelijk) zijn verlies nemen. Dit kan voor (een deel van) de deelnemers een onwenselijke uitkomst zijn.

De AFM roept de verzekeraars daarom op na te denken over alternatieven, bijvoorbeeld het uitstellen van omzetting. Ook het niet omzetten van de tot nu toe opgebouwde belegging van behoort tot de mogelijkheden.

U kunt de brief die aan verzekeraars is verstuurd over premieovereenkomsten hiernaast in PDF-formaat downloaden.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel