Terug

Handelsmaatregel Pharming Group N.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM maakt bekend dat zij een aanwijzing heeft gegeven om de navolgende handel te onderbreken: Uitgevende instelling: Pharming Group N.V.

Financieel instrument: aandeel en alle gerelateerde instrumenten
ISIN code: NL0000377018
Reden om te onderbreken: afwachting persbericht
Op verzoek van marktexploitant/beleggingsonderneming? Nee
Datum: 20 maart 2008
Vanaf: 09.11 CET
Tot: nadere mededeling

Deze aanwijzing is gegeven aan marktexploitanten (op basis van art. 5:32h Wft) en/of aan een beleggingsonderneming (op basis van art. 4:4b, Wft) die in Nederland een multilaterale handelsfaciliteit exploiteert en/of een beleggingsonderneming die in Nederland het bedrijf uitoefent van beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel