Terug

AFM: overgrote meerderheid zoekmachineadvertenties voor krediet voldoet

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat de overgrote meerderheid van zoekmachineadvertenties voor krediet voldoet aan de reclameregels.

In februari 2008 heeft de AFM 655 on-line tekstadvertenties op Google voor krediet van 65 kredietaanbieders en kredietbemiddelaars beoordeeld. Slechts 20 advertenties van 16 partijen voldeden niet aan de reclameregels. Deze  marktpartijen zijn door de AFM aangesproken. Indien de AFM constateert dat de reclames van deze partijen na het verschijnen van dit persbericht opnieuw niet voldoen zal de AFM optreden.

De tekortkomingen betreffen het noemen van een rentepercentage of maandlast zonder dat een krediettabel wordt opgenomen. Zodra een rentepercentage of een maandlast wordt genoemd in een leenadvertentie, is de kredietaanbieder of kredietbemiddelaar wettelijk verplicht aanvullende informatie te geven in de vorm van een tabel met daarin onder andere de kredietsom, de looptijd en de totale prijs van het krediet. Dankzij de tabel kan de consument het genoemde renterpercentage of de maandlast in verschillende leenaanbiedingen beter vergelijken.

Gezien het formaat van een zoekmachineadvertentie is het vrijwel onmogelijk om een tabel op te nemen. Daarom gebruikt de overgrote meerderheid van de adverteerders meer algemene bewoordingen in plaats van een maandlast of rentepercentage.

Het onderzoek naar zoekmachineadvertenties voor krediet ligt in het verlengde van het eerder onderzoek naar kredietbanners (zie ook Toezicht op kredietreclames) en past binnen de algemene focus op kredietreclames zoals gestart in 2007. De zoekmachineadvertenties zijn volgens de AFM zelfstandige reclame-uitingen. Daarom gelden de reclameregels ook voor online tekstadvertenties. Verder blijft de AFM doorlopend reclames voor financiële producten, inclusief online tekstadvertenties voor kredieten, monitoren en treedt daar waar nodig op.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel