Terug

De AFM legt een bestuurlijke boete op aan CKB Finance B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 27 mei 2008 waarbij de AFM aan aan CKB Finance B.V. een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) maakt bekend dat zij op 27 mei 2008 een bestuurlijke boete heeft opgelegd aan CKB Finance B.V. (‘CKB’) wegens onzorgvuldige dienstverlening. De Wet op het financieel toezicht verplicht tot zorgvuldige dienstverlening aan cliënten (artikel 4:23 Wft).

CKB is een financiële dienstverlener, die cliënten onder meer adviseert over beleggings-producten. De AFM heeft de bestuurlijke boete opgelegd omdat CKB in onvoldoende mate informatie over de kennis en ervaring van haar cliënten heeft ingewonnen. Wanneer de advisering ziet op beleggingen moet een adviseur bovendien verdergaande informatie over die kennis en ervaring van de cliënt inwinnen. Uit het onderzoek van de AFM is gebleken dat CKB ook die verdergaande informatie niet heeft ingewonnen. In 12 van de 32 onderzochte gevallen hebben cliënten -na advies van CKB- een financieel product afgenomen met een beleggings- en verzekeringselement.

Daarnaast heeft de AFM geconstateerd dat in géén van de door de AFM onderzochte cliëntendossiers een schriftelijke of elektronische vastlegging aanwezig is waaruit kan worden gereconstrueerd dat bij het door CKB aan de cliënt gegevens advies inzake financiële producten rekening is gehouden met de van de cliënt verkregen informatie.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbenden ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De volledige beschikking kunt u op deze pagina downloaden. Bij vragen of klachten kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Zij is de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Het streven van de AFM is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel