Terug

AFM legt een bestuurlijke boete op aan MF Global Limited

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 27 mei 2008 waarbij de AFM aan MF Global Limited een boete heeft opgelegd inmiddels (d.d. 16 september 2008) rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat zij op 27 mei 2008 een bestuurlijke boete heeft opgelegd aan MF Global Limited.

De bestuurlijke boete is opgelegd omdat MF Global Limited twee respectievelijk vier werkdagen te laat aan de AFM heeft gemeld dat zij op 5 oktober 2007 een kapitaal- en stembelang van 6,31% in Hagemeyer N.V. is gaan houden en dat zij dit belang op 9 oktober 2007 heeft teruggebracht naar minder dan 5%. Door het te laat melden van de wijzigingen van haar kapitaalbelang in Hagemeyer N.V. heeft MF Global Limited artikel 5:38, eerste lid, Wet op het financieel toezicht overtreden. Deze meldingen zijn verplicht om beleggers inzicht te geven in de belangen van grootaandeelhouders. De AFM heeft de bestuurlijke boete gematigd tot € 30.000 omdat MF Global niet de intentie had om de wet te overtreden. Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
 
Het volledige besluit kunt u op deze pagina downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel