Terug

Boete aan AllianceBernstein Corporation definitief

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM maakt grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 2 juli 2008 tot oplegging van een boete van 120.000 euro aan AllianceBernstein Corporation rechtens onaantastbaar is geworden. Tegen het besluit staat geen bezwaar of beroep meer open.

De AFM legde de boete op wegens het door AllianceBernstein Corporation te laat melden van veranderingen in de omvang van haar kapitaalbelang in diverse aan Euronext genoteerde ondernemingen waardoor een bepaalde drempelwaarde werd overschreden.

Op 14 juli 2008 is het boetebesluit conform artikel 1:97 Wft via een persbericht openbaar gemaakt. De tekst van dit besluit is op de website van de AFM geplaatst. Voor de volledige tekst verwijst de AFM naar het eerder op de website geplaatste besluit. Zie hiervoor de link onder "Zie ook" aan de rechterkant van deze pagina.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel