Terug

AFM vraagt aandacht voor investeringen in grond

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) constateert dat investeringsmogelijkheden in grond steeds vaker aan consumenten worden aangeboden. Deze investeringen in landbouw-, bos- of bouwgrond kunnen zogeheten beleggingsobjecten zijn, als beleggers een rendement in het vooruitzicht wordt gesteld en de grond wordt beheerd door een ander dan de belegger zelf.

Beleggingsobjecten mogen aan beleggers worden aangeboden als de AFM een vergunning heeft verleend aan de aanbieder van deze beleggingen of indien er een vrijstelling van toepassing is. De AFM heeft inmiddels meerdere aanbieders aangesproken op het feit dat ze illegaal beleggingsobjecten in de vorm van grondkavels aanbieden en zal dat ook bij mogelijke andere overtreders doen. De AFM wil aanbieders van beleggingen in grond er nadrukkelijk op wijzen dat ze moeten controleren of ze vergunningplichtig zijn. Tot op heden heeft de AFM geen vergunningen verleend aan aanbieders van investeringen in grond.

Aanbieders van beleggingen in grond kunnen ook vrijgesteld zijn van de vergunningplicht, bijvoorbeeld door het aanbieden van investeringen van meer dan 50.000 euro. Ook als er sprake is van een vrijstelling gelden er bepaalde plichten. Zo moet de vrijgestelde aanbieder bij zijn aanbod in alle reclame-uitingen en documenten vermelden dat hij niet vergunningplichtig is en niet onder toezicht staat van de AFM. Op die manier zijn beleggers op de hoogte dat ze investeren in een product waarop geen toezicht van de AFM is.

Naast de aanbieders moeten ook adviseurs en bemiddelaars van beleggingsobjecten over een vergunning van de AFM beschikken.

Wat is een beleggingsobject?

Een beleggingsobject is een juridisch begrip voor bepaalde investeringen waarbij de wet een aantal eisen stelt. De volledige definitie van en de eisen aan aanbieders van beleggingsobjecten zijn te vinden in de Wet op het financieel toezicht (Wft art.1:1). Relevante vereisten zijn dat:

  • er sprake moet zijn van (een recht op) een zaak,
  • dat anders dan om niet moet worden verkregen
  • een rendement in geld in het vooruitzicht wordt gesteld; én dat
  • het beheer van de grond door een ander dan de belegger wordt uitgevoerd.

Als een investering aan deze voorwaarden voldoet, is het meestal een beleggingsobject en moet er een vergunning van de AFM zijn verleend of sprake zijn van een vrijstelling. In dat laatste geval loopt de belegger meer risico’s.

Onderzoek doen

Beleggers die een investering in grond krijgen aangeboden, wordt aangeraden eerst goed onderzoek te doen. Daarbij is het aan te raden om te kijken of de investering wellicht een beleggingsobject is. Tot op heden heeft de AFM geen vergunning verleend voor het aanbieden van dergelijke beleggingsobjecten. In de toekomst kan dit wel het geval zijn. Een verleende vergunning wordt dan geregistreerd in de registers van de AFM www.afm.nl/registers. De AFM benadrukt daarbij dat een vergunning niet de risico’s wegneemt die een belegger met een investering loopt.

Ook kan de belegger in het Kadaster gegevens opvragen, zoals recente verkoopprijzen van de grond die wordt gekocht. Voorgespiegelde rendementen bieden geen garantie voor toekomstige opbrengsten. Kijk daarom goed waarop de prognoses zijn gebaseerd, vraag ook naar negatieve scenario’s en risico’s als deze niet in de brochures of op de website staan en bedenk dat een hoger rendement veelal een hoger risico met zich meebrengt. Vraag ook naar de mogelijke kosten die met uw inleg worden betaald.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel