Terug

Persverklaring inzake A.W. Kist

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Naar aanleiding van een bericht van heden in het FD inzake oud-AFM-bestuurder, de heer A.W. Kist maakt de AFM het volgende bekend.

Op 6 augustus 2007 legde de heer Kist zijn bestuursfunctie neer, nadat hij tot het inzicht was gekomen dat hij de Complianceregeling van de AFM had overtreden.

Op 13 augustus 2007 besloot het AFM-bestuur om een onderzoek in te stellen naar mogelijke handel met voorwetenschap door de heer Kist. Het bestuur besloot tevens om extra waarborgen voor objectiviteit te scheppen door inschakeling van externe onafhankelijke expertise.

In het onderzoek is de heer Biemond, advocaat en voormalig officier van justitie als adviseur opgetreden. Na afronding van het onderzoek zijn de bevindingen voorgelegd aan het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Van de bevindingen maakte deel uit dat de heer Kist beschikte over voorwetenschap betreffende één van de aandelen waarin hij een transactie verrichtte.

Het  Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie berichtte op 28 januari jl. aan het bestuur van de AFM als volgt.
"Art. 46 Wte is bewust door de wetgever zo ruim ingericht dat alleen al het louter verrichten van een transactie en het hebben van voorwetenschap in beginsel strafbaar is. In het voorgelegde geval acht ik het evenwel zeer aannemelijk dat de voorwetenschap geen enkele rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de gewraakte transactie. Ook blijkt op geen enkele wijze dat sprake is van een integriteitsprobleem. Zou in dit of een vergelijkbaar geval aangifte worden gedaan, dan zou dat niet leiden tot enige vorm van vervolging."

Mede op basis hiervan heeft het AFM-bestuur besloten niet over te gaan tot het opleggen van formele maatregelen en op 3 maart 2008 de heer Kist per brief hiervan op de hoogte gesteld.

De AFM is krachtens artikel 1:89 van de Wet op het financieel toezicht gebonden aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie, dat wil zeggen bedrijfsvertrouwelijke en privacygevoelige informatie.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel