Terug

AFM: toezicht accountantsorganisaties impuls voor kwaliteit

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en het daaruit voortvloeiende toezicht door de AFM leidt tot een versterking van het kwaliteitsbewustzijn en de kwaliteitssystemen van accountantsorganisaties. Dat concludeert de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) na onderzoek bij 18 accountantsorganisaties die een aanvraag hebben ingediend voor het uitvoeren van wettelijke controles bij beursgenoteerde ondernemingen, kredietinstellingen en verzekeraars (OOB-vergunning). De AFM heeft op 27 september een OOB-vergunning verstrekt aan 13 accountantsorganisaties.

De Wta is sinds oktober 2006 van kracht en stelt een aantal concrete eisen aan accountantsorganisaties om de kwaliteit van de accountantscontrole te waarborgen. De wet stelt het bestuur van een accountantsorganisatie verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitgevoerde controle en de door de externe accountant af te geven verklaring.

In de periode april tot september heeft de AFM onderzoek gedaan bij accountantsorganisaties die controles uitvoeren bij organisaties van openbaar belang (beursgenoteerde ondernemingen, kredietinstellingen en verzekeraars). Bij deze onderzoeken kwamen bij alle organisaties punten ter verbetering naar voren. In de meeste gevallen ging het om gebreken in het stelsel van kwaliteitsbeheersing, onvoldoende waarborgen voor de onafhankelijkheid van de externe accountant en de accountantsorganisatie, onvoldoende uitwerking van de compliance functie en interne kwaliteitsbewaking en onvoldoende waarborgen voor de beschikbaarheid van IFRS kennis. De 13 vergunninghouders hebben deze punten adequaat en in goede samenwerking met de AFM opgepakt, waardoor deze accountantsorganisaties aan de vergunningvereisten voldoen.

Van de overige vijf OOB-vergunningaanvragers heeft één organisatie de aanvraag omgezet naar een niet OOB-vergunning. Aan vier accountantsorganisaties is (nog) geen vergunning verleend, omdat zij tot op heden niet voldoen aan de eisen die de Wta stelt. De tekortkomingen bij deze kantoren hebben een meer structureel karakter en betreffen de opzet van de organisatie en de wijze waarop controles worden uitgevoerd. Informatie over de status van de vergunningaanvragen is te vinden in het register 'accountantsorganisaties' op de website van de AFM. Vergunningaanvragers waarvan de status van de vergunningaanvraag op 'aangevraagd' staat mogen vooralsnog wettelijke controles blijven verrichten. Accountantsorganisaties waarvan de vergunning onherroepelijk is afgewezen worden uit het register verwijderd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel