Terug

AFM: stand van zaken vergunningaanvragen beleggingsobjecten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Aanbieders van beleggingsobjecten vormen een specifieke groep van financiële dienstverleners. Het gaat hier om 44 aanbieders van beleggingen in onder meer hardhout (teakfondsen), vruchten en wijnen, die in januari 2006 een vergunning hebben aangevraagd. Vóór 1 januari 2006 was de markt in beleggingsobjecten niet gereguleerd.

Op dit moment hebben 21 van de 44 aanbieders van beleggingsobjecten hun vergunningaanvraag ingetrokken. De AFM heeft aan 3 aanbieders een vergunning verleend. Tot nog toe zijn de vergunningaanvragen  van 9 instellingen afgewezen. De overige 11 aanvragen zijn nog in behandeling. Vóór het einde van het jaar zal de AFM over deze vergunningaanvragen beslissen.

Wanneer een vergunningaanvraag is ingetrokken of door de AFM is afgewezen, mag de aanbieder geen beleggingsobjecten meer aanbieden en dient hij over te gaan tot afwikkeling van de bestaande overeenkomsten. De verkoop van beleggingsobjecten dient derhalve per direct te worden gestaakt. Vanaf het moment van intrekking of afwijzing zal de AFM erop toe zien dat er geen beleggingsobjecten meer worden aangeboden.

De AFM zal een aanbieder van beleggingsobjecten, die zijn vergunningaanvraag heeft ingetrokken of waarvan de vergunningaanvraag is afgewezen, verzoeken om aan te geven op welke wijze hij uitvoering gaat geven aan de afwikkeling en binnen welke termijn deze gerealiseerd zal zijn. De keuze van de manier van afwikkelen is aan de aanbieder van beleggingsobjecten zelf. Daarover zal hij in contact moeten treden met de participanten. Belangrijk hierbij is op te merken dat de AFM niet kan ingrijpen in de contractuele relatie tussen aanbieder en de participant.

De AFM heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor de risico’s van investeren in beleggingsobjecten. De ervaring bij de beoordeling van de vergunningaanvragen tot nog toe onderstreept deze risico’s. De AFM wijst participanten erop dat zij in het register “financieel dienstverleners” kunnen nagaan of de AFM op een vergunningaanvraag van een aanbieder van beleggingobjecten heeft besloten. Indien het register een begindatum bevat is een vergunning verleend; bij het ontbreken daarvan is de vergunningaanvraag nog in behandeling.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel