Terug

AFM: belegger moet met meer informatie kritischer zijn op gestructureerde producten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Particuliere beleggers hebben weinig begrip en kennis van gestructureerde producten. Daarom moeten ze een kritischer houding aannemen ten opzichte van deze categorie beleggingen. Wel zal daarvoor in de hele branche de informatieverstrekking van aanbieders van gestructureerde producten verder moeten verbeteren. Een goede opstap daartoe vormen de aanbevelingen van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Een aantal marktpartijen loopt voorop bij de verdere verbetering van de informatieverstrekking aan klanten.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de verkennende analyse van de markt voor gestructureerde producten die de AFM vandaag heeft gepubliceerd. Onder de categorie gestructureerde producten vallen onder meer garantiecertificaten, click notes, grondstoffen notes en talloze andere variaties. De markt voor deze beleggingsproducten is de laatste jaren sterk gegroeid. Hadden particuliere beleggers in 2003 voor € 3 miljard aan gestructureerde producten uitstaan, eind 2006 was dat naar schatting al € 30 miljard.

Gestructureerde producten reageren anders op marktbewegingen dan traditionele beleggingsproducten, niet zelden ook tegen de intuïtie van beleggers in. Een gestructureerd product volgt niet getrouw de onderliggende waarde maar dempt of versterkt juist koersbewegingen. Voor beleggers kan dit een uitkomst zijn als zij hun beleggingsrisico willen beperken of juist extra risico willen nemen. De verscheidenheid aan gestructureerde producten is enorm, zowel in de keuze van de onderliggende waarde als de manier van structurering.

De aanleiding voor de verkennende analyse van de AFM was de vraag of beleggers in staat zijn om de werking van gestructureerde producten te begrijpen. De AFM heeft daarvoor verschillende producten doorgerekend, een consumentenonderzoek gedaan onder zeshonderd personen en een intensieve dialoog met diverse marktpartijen gevoerd.

Ondanks de complexiteit is een Financiële Bijsluiter meestal niet verplicht voor gestructureerde producten, omdat het volgens de wet gaat om ‘effecten’ die deze verplichting niet kennen. Bovendien geldt voor 95 procent van de producten dat ze direct bij de aanbieder worden gekocht zonder tussenkomst van een adviseur.

Consumenten blijken grote moeite te hebben om productbrochures goed te lezen, terwijl dit veruit de belangrijkste bron van informatie is. Bovendien zijn de folders vaak beknopt en bevatten deze niet alle informatie die nodig is om alle risico’s goed in te schatten.

Een tweede bevinding is dat beleggers de werking van gestructureerde producten niet altijd begrijpen. Beide constateringen geven de AFM reden tot zorg. Bij niet-heldere informatie bestaat het risico dat particuliere beleggers producten kopen die voor hen ongeschikt zijn. Daarmee is de goede werking van de markt in het geding.

Een aantal marktpartijen heeft de afgelopen tijd het voortouw genomen door verbeteringen door te voeren in de zorgplicht en de informatieverstrekking. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft eveneens twee belangrijke aanbevelingen gedaan aan haar leden ter verbetering van de zorgplicht en de transparantie. De AFM is verheugd over de initiatieven van de markt en roept de marktpartijen op adequaat en snel invulling te geven aan de aanbevelingen van de NVB.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel