Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan Hypotheek- en pensioenadviesbureau Van Gelder

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat zij op 12 april 2007 een last onder dwangsom heeft opgelegd aan: Hypotheek- en Pensioenadviesbureau drs FW van Gelder B.V., Laanstraat 53 te 3743 BB Baarn.

De last onder dwangsom is opgelegd, omdat Van Gelder niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft Hypotheek- en Pensioenadviesbureau drs FW van Gelder B.V. om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat in 2006 is nagelaten te zorgen voor adequate maatregelen met het oog op het bevorderen en handhaven van een integere bedrijfsvoering: maatregelen die er op zijn gericht betrokkenheid van de financiële dienstverlener en van zijn werknemers bij strafbare feiten te voorkomen, waardoor het vertrouwen in de financiële dienstverlener of in de financiële markten in het algemeen wordt geschaad. Verder heeft de AFM het vermoeden dat de overtreding voortduurt.

Hypotheek- en Pensioenadviesbureau drs FW van Gelder B.V. heeft de verzochte informatie niet binnen de termijn geleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. Ook zal de verzochte informatie nog steeds aan de AFM moeten worden geleverd.

De volledige beschikking van het AFM-besluit is te vinden via de ‘zie ook’ link.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel