Terug

AFM Jaaragenda 2006: nadruk op efficiëntie en effectiviteit toezicht

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vandaag de Jaaragenda 2006 gepubliceerd waarin zij haar prioriteiten voor het toezicht op de financiële markten vaststelt. Naast de implementatie van een aantal belangrijke nieuwe taken, ligt de nadruk in 2006 vooral op de verhoging van de effectiviteit en de efficiëntie van het toezicht.

De AFM zet haar middelen daar in waar de bijdrage aan de doelstellingen het grootst is of waar de grootste risico's te verwachten zijn. Ook streeft de AFM naar zoveel mogelijk 'principle based' toezicht, onder meer omdat dit lagere lasten voor het bedrijfsleven met zich meebrengt.

Per 1 januari is de Wet financiële dienstverlening (Wfd) in werking getreden. Sindsdien hebben ruim 10.000 aanbieders en bemiddelaars een vergunning aangevraagd. Medio dit jaar zal naar verwachting de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in werking treden. Ook werkt de AFM in 2006 aan de voorbereiding van het nieuwe toezicht op de communicatie van pensioenfondsen, de implementatie van de MiFID en de invoering van de Wet financieel toezicht (Wft).

Om de consument op de financiële markten meer en beter te informeren over financiële producten, zal de nieuwe website www.geldwaardering.nl worden gelanceerd. Hier kunnen consumenten met elkaar in contact komen over hun ervaringen met hypotheken, verzekeringen en andere financiële zaken. De Wet handhaving consumentenbescherming leidt in 2006 tot de oprichting van de ConsumentenAutoriteit. De AFM krijgt daarbij de exclusieve bevoegdheid op het gebied van financiële diensten en zal haar toezicht ten behoeve van consumenten daarom uitbreiden. Bovendien treedt de AFM in overleg met de ConsumentenAutoriteit over een samenwerkingsconvenant.

Om de prestaties en de effectiviteit van het toezicht te meten, introduceert de AFM in de Jaaragenda een viertal prestatie-indicatoren. De kwaliteit van de financiële dienstverlening, de mate van naleving van financiële toezichtwetten, de omvang en kwaliteit van de financiële markt en het vertrouwen daarin zijn voor de AFM de maatstaven waaraan ze het toezicht wil afmeten. Deze indicatoren zullen in 2006 nader worden ingevuld.

De Jaaragenda 2006 is een belangrijk onderdeel van het verantwoordingsproces van de AFM. Hierin worden de doelstellingen geformuleerd waarover in het jaarverslag over 2006 verantwoording wordt afgelegd. Het nadrukkelijk teruggrijpen naar de jaaragenda in het jaarverslag is in 2005 door de jury van de F.G. Kordes-trofee aangemerkt als best-practice. De F.G. Kordes-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de publieke instelling met de beste verslaggeving en verantwoording.

De Jaaragenda is vooraf geconsulteerd onder alle belanghebbenden, onder meer via de website. Een samenvatting van de reacties (feedback statement) is eveneens vandaag gepubliceerd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel