Terug

Rapport: Evaluatie Financiële Bijsluiter

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Bij de inwerkingtreding van het Besluit Financiële Bijsluiter in 2002 is bepaald dat deze na 1 jaar geëvalueerd zou worden. In deze evaluatie moest worden vastgesteld in hoeverre de centrale doelstellingen van de Financiële Bijsluiter gerealiseerd worden.

Het gaat hierbij om: stelt de Financiële Bijsluiter de afnemer in staat zich een beeld te vormen van datgene wat hij voornemens is aan te schaffen, welke verplichtingen hij daarbij op zich neemt en wat hij daarvoor terugkrijgt? En: biedt de in de Financiële Bijsluiter vervatte informatie de afnemer de mogelijkheid om complexe financiële producten onderling met elkaar te vergelijken, ook wanneer het verschillende soorten producten betreft?

In het kader van de 'Evaluatie Financiële Bijsluiter' heeft Millward Brown / Centrum in opdracht van de Autoriteit Financiële Markten een omvangrijk onderzoek uitgevoerd onder aanbieders van complexe financiële producten, intermediairs en consumenten. Het doel van het onderzoek is antwoord te krijgen op de volgende vragen zoals geformuleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM):

  • Draagt de Financiële Bijsluiter bij aan de toezichtsdoelstellingen van de AFM ten aanzien van transparantie en level playing field?
  • Effectiviteit: in welke mate wordt voldaan aan de doelstellingen van de Financiële Bijsluiter?
  • Efficiëntie: in welke mate worden de doelstellingen op een efficiënte wijze bereikt respectievelijk nagestreefd?
  • Wat zijn de verbeterpunten en aanbevelingen?

Het volledige rapport is hier in PDF-formaat te downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel