Terug

Waarschuwing tegen aandelenleaseproducten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) waarschuwt beleggers tegen het gebruik van aandelenleaseproducten. Aandelenleaseproducten zijn samengestelde producten waarbij aandelen gefinancierd worden met een geldlening. De STE heeft onderzoek uitgevoerd naar deze producten. Daarbij is in het bijzonder gekeken naar de reclame-uitingen van aanbieders van aandelenleaseproducten.

Uit het onderzoek is gebleken dat het beleggen met geleend geld veelal geen rendement of zelfs een negatief rendement oplevert. Dat komt doordat de opbrengst van het leaseproduct vaak niet opweegt tegen de kosten die gepaard gaan met dit product (de over de lening te betalen rente en de administratiekosten). Indien uitgegaan wordt van een historisch rendement van 8 % per jaar dan is de kans veelal 90 % dat er geen winst wordt behaald met de door de STE onderzochte producten.

De STE constateert dat reclame-uitingen van aandelenleaseproducten vaak onvoldoende duidelijk maken dat consumenten met deze producten beleggen met geleend geld. De STE heeft er bij de aanbieders van de producten op aangedrongen deze reclame-uitingen aan te passen.

In de Herziene Nadere Regeling 1999 van de STE, die vanaf 1 januari 2002 van kracht wordt, zijn de reclameregels voor aanbieders van financiële producten aangescherpt. Voor producten waarbij met geleend geld wordt belegd geldt dat in advertenties over die producten dit aspect nadrukkelijk moet worden vermeld. Daarbij moeten beleggers erop worden gewezen dat ze het risico lopen hun inleg te verliezen of zelfs schulden te kunnen overhouden.

Het beleggen via aandelenleaseproducten heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Deze vorm van beleggen geldt op dit moment als een van de meest populaire vormen van beleggen in ons land. Het product heeft een omvang van circa f 8 miljard gulden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel