Terug

Dossier aandelenlease

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar een aantal documenten die betrekking hebben op het onderzoek van de AFM naar de aanbieders van aandelenleaseproducten.

Persbericht AFM publicaties bestuurlijke boetes

Dit persbericht heeft betrekking op de publicatie op 22 juli 2004 van de bestuurlijke boetes aan Dexia Bank Nederland N.V.

Het persbericht vindt u hier:

Wettelijk kader

De in de boetepublicatie vermelde wetsartikelen kunt u vinden op deze website.

Het gaat daarbij om het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Bte 1995) en de Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002 (NRg 2002) zoals de in de boetepublicatie genoemde Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 1999 (NR1999) nu heet.

AFM-rapport aandelenlease

Op verzoek van de minister van Financiën heeft de AFM de minister geïnformeerd over de bevindingen en conclusies naar aanleiding van de verrichte onderzoeken naar aanbieders van aandelenleaseproducten. Deze onderzoeken richtten zich in het bijzonder op de naleving van de zorgplicht die geldt voor deze aanbieders. De rapportage aan de minister vond plaats in september 2003.

Persbericht AFM rapport aandelenleaseproducten

In oktober 2002 heeft de AFM het rapport 'Aandelenlease: niet bij rendement alleen' gepubliceerd.
Dit persbericht vindt u hier:

Persbericht AFM waarschuwing tegen aandelenleaseproducten

In december 2001 heeft de AFM het publiek gewaarschuwd tegen het gebruik van aandelenleaseproducten.

Dit persbericht vindt u hier:

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel