Terug

Wat gebeurt er als een verzekeraar failliet gaat?

Als een verzekeraar failliet dreigt te gaan, probeert de Nederlandsche Bank (DNB) de verzekeringsportefeuille over te laten dragen aan financieel gezonde verzekeringsmaatschappijen. De Nederlandsche Bank (DNB) controleert namelijk of financiële ondernemingen hun financiële verplichtingen nakomen. Dit toezicht op verzekeraars verkleint de kans op een faillissement maar sluit risico’s nooit uit

Voor levensverzekeraars heeft de Nederlandsche Bank (DNB) in overleg met het Verbond van Verzekeraars een opvangregeling ontworpen. Deze regeling is erop gericht de verzekeringsportefeuille over te dragen vóórdat een verzekeraar failliet wordt verklaard. Faillissement betekent meestal wel een korting van de rechten van polishouders.

Meer informatie hierover lees je op de website van DNB: Vragen over verzekeringenNaar alle veelgestelde vragen