Terug

Veelgestelde vragen over verzekeringen

Zekerheid omdat de toekomst onzeker is. Je kunt je tegen bijna alle risico’s verzekeren. In ruil daarvoor betaal je de verzekeraar een premie.

Veelgestelde vragen over Verzekeringen

Valt het spaargeld van een depotrekening van een uitvaartverzekeraar onder het depositogarantiestelsel?

Het geld dat gestort wordt op een depotrekening van de uitvaartverzekeraar valt niet onder het depositogarantiestelsel. Bij een faillissement van de verzekeraar, krijg je niet automatisch je spaargeld uitgekeerd.

Stuur deze vraag door

Wat is de opzegtermijn van mijn schadeverzekering?

Bij schadeverzekeringen is een looptijd van één jaar het uitgangspunt. Dit is opgenomen in een gedragscode van het Verbond van Verzekeraars. Kies je voor een langer lopend contract dan moet je daar expliciet voor tekenen.

Dit betekent dat je een verzekering het eerste jaar meestal niet per direct kan opzeggen. Na een jaar kan dat wel. Dan geldt er een opzegtermijn van maximaal een maand.

Zie voor meer informatie de website Van A tot Zekerheid: Wijzigen of opzeggen verzekering

Stuur deze vraag door

Mag mijn verzekeraar de polisvoorwaarden wijzigen?

Een verzekeringsmaatschappij mag de voorwaarden van een verzekering wijzigen. De verzekeraar moet dit wel op tijd doorgeven aan de klanten.

Als de verzekeraar de voorwaarden wijzigt heb je het recht om de verzekering op te zeggen.

De meeste verzekeraars hebben in hun voorwaarden een zogenaamde ‘en bloc clausule’ opgenomen. Hierdoor kan de verzekeraar de voorwaarden of premie voor een groep verzekerden tussentijds en eenzijdig wijzigen. Als het een verslechtering voor jou is, en dit komt niet door een wettelijke maatregel, kun je de verzekering vaak opzeggen. Als in de voorwaarden geen opzegmogelijkheid wordt aangeboden, kun je een klacht indienen.

De AFM houdt toezicht op de manier waarop verzekeraars communiceren over premieverhogingen via een 'en bloc clausule' en hoe een dergelijke verhoging strookt met wat in hun polisvoorwaarden staat.

Stuur deze vraag door

Ik heb een oude polis gevonden, maar de verzekeraar bestaat niet meer. Wat kan ik doen?

Voor de (rechts)opvolgers van niet meer bestaande verzekeraars en andere vragen, kun je contact opnemen met de Informatiedesk van De Nederlandsche Bank (DNB). Telefonisch te bereiken via nummer 0800 020 1068 (gratis) of via e-mailadres info@dnb.nl.

Als bij een sterfgeval in de familie een oude polis wordt gevonden of als er geen polis wordt gevonden en je toch zeker wilt weten of de overledene verzekerd was, kan het Verbond van Verzekeraars hulp bieden. Lees meer over de zoekservice voor polissen van het Verbond van Verzekeraars.

Stuur deze vraag door