Terug

Waarom staat een failliete financiële onderneming nog in de AFM registers?

Als een financiële onderneming failliet gaat, wordt er een curator benoemd. De curator is  vanaf dat moment verantwoordelijk voor de gang van zaken bij die onderneming.

Een faillissement wordt ingeschreven in de Kamer van Koophandel waarbij ook de contactgegevens van de curator staan vermeld. De AFM kan de vergunning niet zomaar intrekken. Hierover moet de AFM contact opnemen met de curator. Uiteindelijk kan de vergunning worden ingetrokken.

Ondanks dat het register dus niet direct actueel is, moet de curator er wel voor zorgen dat de onderneming geen activiteiten meer verricht. De AFM houdt dit zo nodig in de gaten.Naar alle veelgestelde vragen