Terug

Wat moet je doen bij een klacht of conflict met een financiële onderneming met een Europees paspoort?

De AFM ontvangt regelmatig signalen over ondernemingen met een Europees paspoort. Als de AFM constateert dat een onderneming zich niet aan wet- en regelgeving houdt, brengen wij dat onder de aandacht bij de bevoegde  toezichthouder.

Heb je als Nederlandse consument een conflict of ben je benadeeld of zelfs opgelicht door een onderneming met een Europees paspoort? Dan moet je je in beginsel richten tot de toezichthouder van het land waar de onderneming gevestigd is. De AFM vindt het wel belangrijk om deze signalen te ontvangen. Meld het daarom ook bij ons

Een financiële onderneming met een Europees paspoort hoeft zich niet aan te sluiten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Als je een klacht hebt, ben je dus mogelijk afhankelijk van de klachtenprocedures in het land waar de onderneming gevestigd is. Bij een eventueel faillissement geldt bovendien niet de Nederlandse wet, maar de wetten en regels van het land dat de vergunning heeft verleend.Naar alle veelgestelde vragen