Terug

Waar kun je informatiedocumenten betreffende de vergoedingen vinden?

Aanbieders van betaalrekeningen moeten een informatiedocument betreffende de vergoedingen beschikbaar stellen voor consumenten. Dit document moet toegankelijk zijn en kan bijvoorbeeld digitaal, op de website van de aanbieder, worden geplaatst. Bovendien moet het document op papier of op een andere duurzame drager worden verstrekt, wanneer een consument daarom vraagt. 

Lees meer over de Richtlijn betaalrekeningen (Payment Accounts Directive)Naar alle veelgestelde vragen