Terug

Richtlijn betaalrekeningen: Payment Accounts Directive (PAD)

Veelgestelde vragen over Richtlijn betaalrekeningen: PAD

Wat is de Payment Accounts Directive?

De Payment Accounts Directive (PAD) is een Europese richtlijn voor betaalrekeningen. De richtlijn beoogt de kosten voor het gebruik van betaalrekeningen transparanter te maken voor consumenten, de overstap naar een andere betaalrekeningaanbieder gemakkelijker te maken, en de toegang tot een basisbetaalrekening te waarborgen.

 

Stuur deze vraag door

Welke informatie kun je vinden in het informatiedocument betreffende de vergoedingen?

In het informatiedocument betreffende de vergoedingen staat informatie over de tarieven die worden gerekend door de aanbieder van een betaalrekening voor diensten die zijn opgenomen in de nationale lijst. De nationale lijst bestaat uit aan de betaalrekening verbonden diensten die door consumenten het meest worden afgenomen en/of waarvoor de hoogste kosten in rekening worden gebracht.

Lees meer over de Richtlijn betaalrekeningen (Payment Accounts Directive)

Stuur deze vraag door

Wie ontvangen een informatiedocument betreffende de vergoedingen en een vergoedingenstaat?

Alle consumenten die een betaalrekening willen openen kunnen vanaf 31 oktober 2018 beschikken over een informatiedocument betreffende de vergoedingen. Aanbieders van een betaalrekening zijn vanaf die datum verplicht om het informatiedocument ter beschikking te stellen, ruim voordat de consument een contract voor een betaalrekening tekent. Het informatiedocument kan op papier of elektronisch worden verstrekt. 

Lees meer over de Richtlijn betaalrekeningen (Payment Accounts Directive)

Stuur deze vraag door

Per wanneer kun je gebruik maken van informatiedocumenten betreffende de vergoedingen?

Per 31 oktober 2018 moeten aanbieders van betaalrekeningen informatiedocumenten betreffende de vergoedingen ter beschikking stellen aan consumenten, ruim voordat deze een contract voor een betaalrekening aangaan.

Lees meer over de Richtlijn betaalrekeningen (Payment Accounts Directive)

Stuur deze vraag door

Waar kun je informatiedocumenten betreffende de vergoedingen vinden?

Aanbieders van betaalrekeningen moeten een informatiedocument betreffende de vergoedingen beschikbaar stellen voor consumenten. Dit document moet toegankelijk zijn en kan bijvoorbeeld digitaal, op de website van de aanbieder, worden geplaatst. Bovendien moet het document op papier of op een andere duurzame drager worden verstrekt, wanneer een consument daarom vraagt. 

Lees meer over de Richtlijn betaalrekeningen (Payment Accounts Directive)

Stuur deze vraag door

Waar kun je meer informatie vinden over de diensten die zijn opgenomen in de informatiedocumenten betreffende de vergoedingen?

Aanbieders van informatiedocumenten betreffende de vergoedingen stellen een verklarende woordenlijst ter beschikking. Deze bevat een toelichting op de in het informatiedocument opgenomen vergoedingen en diensten.

Lees meer over de Richtlijn betaalrekeningen (Payment Accounts Directive)

Stuur deze vraag door

Welke informatie vind je in de vergoedingenstaat?

In de vergoedingenstaat worden alle kosten vermeld die door de aanbieder van de betaalrekening in een bepaalde periode in rekening zijn gebracht voor de diensten die door de consument zijn afgenomen. Ook worden eventuele rentes vermeld die op de betaalrekening van toepassing zijn. 

Lees meer over de Richtlijn betaalrekeningen (Payment Accounts Directive)

Stuur deze vraag door

Per wanneer ontvang je een vergoedingenstaat?

Uiterlijk 31 oktober 2019 heeft elke consument die in het bezit is van een betaalrekening zijn eerste vergoedingenstaat ontvangen. Vanaf die datum ontvangen betaalrekeninghouders minimaal jaarlijks een vergoedingenstaat.

Lees meer over de Richtlijn betaalrekeningen (Payment Accounts Directive)

Stuur deze vraag door