Terug

Wie houdt toezicht op betaaldienstverleners?

Het toezicht op betaaldienstverleners in Nederland is verdeeld over een aantal toezichthouders.

  • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt onder meer toezicht op de informatieverstrekking van betaaldienstverleners, de inrichting van de klachtenprocedures en het recht van rekeninghouders om gebruik te maken van rekeninginformatiediensten en betaalinitiatiediensten.

  • De Nederlandsche Bank (DNB) verleent vergunningen aan betaaldienstverleners. Verder ziet DNB toe op onder meer de financiële positie van betaaldienstverleners, de toegang tot betaalrekeningen, de beheersing van risico’s en de authenticatie (de wijze waarop je jezelf kenbaar maakt tegenover de bank en toestemming geeft voor toegang tot de betaalrekening).

  • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de bescherming van de privacy van mensen. Daarbij kijkt de AP naar de eisen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en naar de eisen die zijn opgenomen in PSD2.

  • De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is verantwoordelijk voor de toegang tot betaalsystemen en betaalrekeningdiensten van betaalinstellingen. De ACM houdt ook toezicht op het berekenen van toeslagen voor het gebruik van een betaalmiddel (“surcharging”). Daarnaast houdt de ACM toezicht op de naleving van de mededingingsregels.

De toezichthouders werken onderling met elkaar samen om goed toezicht te houden op betaaldienstverleners die actief zijn op de Nederlandse markt.

Toezicht op betaalinstellingen in het buitenland

Een betaaldienstverlener die een vergunning heeft verkregen in een andere EU-lidstaat staat onder het toezicht van de toezichthouder(s) in dat land. Buitenlandse betaaldienstverleners kunnen ook in andere EU-lidstaten betaaldiensten aanbieden, waaronder in Nederland. De toezichthouder in het land waar de vergunning is verleend blijft verantwoordelijk voor het toezicht op deze ondernemingen. Als een Nederlandse toezichthouder, bijvoorbeeld DNB of de AFM, een probleem signaleert bij een buitenlandse betaaldienstverlener, informeert zij de buitenlandse toezichthouder en dringt eventueel aan op een interventie van de toezichthouder.

Lees verder: PSD2 - Wat betekent dat voor jou?Naar alle veelgestelde vragen