Terug

Welke klachten wil de AFM ontvangen?

AFM kijkt naar klachten over de volgende onderwerpen. Let op: wij treden niet op in individuele gevallen en je krijgt dan ook geen individuele terugkoppeling van de AFM als je een klacht indient.

  • Pensioen 1-2-3. Je moet de Pensioen1-2-3 ontvangen binnen drie maanden nadat je deelnemer bent geworden aan een pensioenregeling. Is de Pensioen1-2-3 niet duidelijk, dan kun je dit ook melden bij de AFM. 
  • UPO. Je UPO moet uiterlijk 1 oktober van elk jaar verstuurd zijn door je pensioenuitvoerder als je actief deelnemer bent. En eens in de vijf jaar als je ex-deelnemer(slaper) of ex-partner van een deelnemer bent. Ook als je UPO niet duidelijk is, kun je dit melden bij de AFM. 
  • Stopbrief/beëindigingsbrief. Binnen drie tot zes maanden na beëindiging van je deelname aan een pensioenregeling hoor je een stopbrief te krijgen van de pensioenuitvoerder. Ook als je stopbrief niet duidelijk is, kun je dat melden bij de AFM.  
  • Informatie bij pensionering. Je moet ongeveer zes maanden voor pensionering informatie krijgen over de hoogte van je pensioen, je keuzemogelijkheden en de gevolgen van deze keuzemogelijkheden. Ook als deze informatie onduidelijk is, kun je dat melden bij de AFM.
  • mijnpensioenoverzicht.nl. Je pensioenaanspraken van alle pensioenuitvoerders waar je pensioen hebt opgebouwd zouden hier op moeten staan. Is dit niet het geval, vraag het eerst na bij de pensioenuitvoerder of kijk bij de vraag: "Waarom kan ik niet al mijn pensioenaanspraken terugvinden op mijnpensioenoverzicht.nl?" 
  • Als je vindt dat de informatie die de pensioenuitvoerder je geeft niet correct, duidelijk, evenwichtig of tijdig is, kun je dit melden bij de AFM. 
  • Zorgplicht. Je pensioenuitvoerder met je goed begeleiden bij het maken van keuzes. In het geval van een beschikbare premieovereenkomst heeft je pensioenuitvoerder een extra zorgplicht.

Klachten kun je sturen naar het Meldpunt Financiële Markten via het contactformulier.

Meer informatieNaar alle veelgestelde vragen