Terug

Waar kan ik een klacht indienen over mijn pensioenuitvoerder?

Schrijf eerst een brief aan je pensioenuitvoerder en vertel wat je klacht is. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht kun je het volgende doen.

Heb je een klacht die te maken heeft met (de polis van) een pensioenverzekeraar (bijvoorbeeld over kosten of administratie), neem dan contact op met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (kifid.nl), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoonnummer 070-3338999.

Heb je een klacht over een pensioenreglement of overeenkomst van een pensioenfonds, neem dan contact op met de Ombudsman Pensioenen.

Je kunt ook eerst even bellen met het Kifid of de ombudsmanpensioenen.nl om na te vragen waar je je klacht kunt indienen.

Wil je vooraf of tijdens de klachtenprocedure juridisch advies? Dan kun je contact opnemen met één van de volgende organisaties:

  • de rechtsbijstandverzekeraar als je een rechtsbijstandverzekering hebt. Informeer of het geschil onder de dekking valt. 
  • het juridisch loket (juridischloket.nl), telefoonnummer 0900-8020 (€0,25 per minuut, met een starttarief van €0,045 plus uw gebruikelijke belkosten, tot een maximum van €12,50). Het juridisch loket is een onafhankelijke organisatie waar iedere burger terecht kan voor gratis juridisch advies en informatie. 
  • een advocaat, zie advocatenorde.nl.


Naar alle veelgestelde vragen