Terug

Waarom wordt mijn verzoek voor waardeoverdracht niet uitgevoerd?

Verander je van baan, dan word je meestal deelnemer aan de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Je kunt ervoor kiezen jouw pensioenaanspraken van je vorige werkgever over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht.

Een verzoek tot waardeoverdracht dien je in bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Als je kiest voor waardeoverdracht, zijn zowel de nieuwe als de oude pensioenuitvoerder verplicht hier aan mee te werken.

Er is echter een voorbehoud. Als de financiële positie van een pensioenfonds dat niet toelaat - doordat de dekkingsgraad te laag is - dan mag het pensioenfonds de waardeoverdracht niet uitvoeren. De waardeoverdracht wordt dan uitgesteld totdat de financiële positie van het pensioenfonds weer hersteld is. Op dat moment zal de aangevraagde waardeoverdracht alsnog worden uitgevoerd.Naar alle veelgestelde vragen