Terug

Waarom kan ik niet al mijn pensioenaanspraken terugvinden op mijnpensioenoverzicht.nl?

Het kan gebeuren dat niet al je pensioenaanspraken terug te vinden zijn op de website mijnpensioenoverzicht.nl.

Dit zijn mogelijke oorzaken:

  • Je nieuwe werkgever heeft je nog niet aangemeld bij de pensioenuitvoerder. 
  • Je nieuwe pensioenuitvoerder heeft jouw Burgerservicenummer (BSN) nog niet doorgegeven aan mijnpensioenoverzicht.nl. 
  • Je bent nog geen jaar in dienst bij je werkgever. 
  • Je was niet in dienst bij je werkgever toen het laatste Uniform Pensioenoverzicht (UPO) werd verzonden. 
  • Je aanspraken zijn lager dan €1, dan worden ze (nog) niet op de site vermeld. 
  • Je bouwt nog geen pensioen op omdat je een laag salaris hebt. Voor de berekening van de pensioenopbouw wordt je pensioengevend salaris verminderd met de franchise. De franchise wordt van het pensioengevend salaris afgetrokken, omdat je voor dat deel AOW ontvangt. De hoogte van de franchise ligt in de buurt van het AOW-bedrag voor een alleenstaande. Over het resterende bedrag, dat heet pensioengrondslag, wordt de pensioenopbouw berekend. Is jouw salaris lager dan de franchise, dan is er dus (nog) geen pensioenopbouw. 
  • Je hebt je pensioen over laten dragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Dan is het overgedragen (oude) pensioen opgeteld bij het pensioen bij je nieuwe pensioenuitvoerder. 
  • Het gaat om oude pensioenrechten. Dan kan het zijn dat je oude pensioenuitvoerder jouw BSN niet heeft. Geef je gegevens dan door aan de oude pensioenuitvoerder. Je kunt de gegevens van je oude pensioenuitvoerder opzoeken op mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op als één van de volgende situaties van toepassing is:

  • Je bent gescheiden. Je pensioen kan dan lager zijn dan je op het overzicht ziet. Op mijnpensioenoverzicht.nl wordt hiermee niet altijd rekening gehouden. Een deel van je pensioen komt wettelijk toe aan je ex-partner of je moet iets anders hebben afgesproken, wat vastgelegd is in een echtscheidingsconvenant.

Meer informatie over pensioen en echtscheiding lees je op de website: Je gaat uit elkaar of scheidenNaar alle veelgestelde vragen