Terug

Welke informatie kan ik zelf opvragen bij mijn pensioenuitvoerder?

De volgende informatie kun je bij je pensioenuitvoerder opvragen:

  • Jaarverslag en jaarrekening
  • Pensioenreglement
  • Uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement
  • Overzicht van de hoogte van je opgebouwde pensioen
  • Informatie over de gevolgen van uitruil. Onder bepaalde voorwaarden kun je bijvoorbeeld je partnerpensioen uitruilen in ouderdomspensioen of andersom. Of je kunt bijvoorbeeld eerder of later met pensioen gaan. Ook kun je een aanvraag doen om in de eerste jaren van je pensioen een hogere pensioenuitkering te ontvangen gevolgd door een (levenslang) lager pensioen. Als je meer wilt weten over hoe hoog je uitkering dan zal zijn, kun je een berekening laten maken. Het kan zijn dat het pensioenfonds dit alleen tegen betaling verstrekt.
  • Overzicht van het mogelijk te bereiken kapitaal bij een beschikbare premieovereenkomst
  • Overzicht van de hoogte van de in te kopen pensioenuitkeringen bij kapitaalovereenkomsten en beschikbare premieovereenkomst
  • Overzicht van de beleggingsmogelijkheden, de beleggingsportefeuille, de risico’s en de kosten bij beschikbare premierovereenkomst.

 Naar alle veelgestelde vragen